Jdi na obsah Jdi na menu
 


SEZNAM PRVKŮ  V KNIHOVNÁCH SCHEMATICKÝCH ZNAČEK

      Ke  každému  knihovnímu  souboru  existuje  stejnojmenný  textový
      soubor s příponou  .TXT obsahující seznam všech prvků  v té které knihovně  obsažených včetně  stručného popisu  prvku.

      TTL               integrované obvody TTL S,LS,ALS,HC,HCT,F,...
      DTL               integrované obvody DTL (Tesla)
      ECL               integrované obvody ECL

      CMOS              integrované obvody CMOS (řada 4000)
      DTL               integrované obvody DTL (Tesla)
      ECL               integrované obvody ECL

      INTEL             procesorové obvody INTEL
      LINK              některé obvody používané v technice počítačové komunikace
      PAMETI            paměti RAM, ROM, PROM, EPROM, ...
      ZILOG             procesorové obvody ZILOG
      MOTOROL           procesorové obvody MOTOROLA

      ADDA              obvody používané pro AD/DA převodníky
      AKTIVNI           jednoduché aktivní součástky (diody, tranzistory...)
      ANALOGIO          některé analogové integrované obvody
      KONEKT            značky různých řadových konektorů a konektorů CANNON
      NAP               různé symboly vývodů skrytého napájení
      NFZESIL           nejčastěji užívané integrované obvody nf zesilovačů
      OPTO              některé schematické značky optoelektronických součástek
      OZ                operační zesilovače
      PASIVNI           pasivní součástky (odpory, kondenzátory, ...)
      RELE              schematické značky pro relé
      SPINACE           různé typy spínačů a přepínačů
      STABILIZ          integrované stabilizátory
      VAKUOVA           příklady vakuových součástek
      *******************************ADDA*****************************************
      1502  aproximační registr
      1504  aproximační registr
      AD2020 (C520D)   třímístný integrační a/d převodník
      AD565 (MDAC 565)   12bit D/A převodník
      AD566 (MDAC 566)   12bit D/A převodník
      AS 572
      DAC08 (MDAC 08C)   8bit D/A převodník
      ICL7106 (MHB 7106) 3.5 místný A/D převodník
      MUX 08 (MAB08, MAC08)  analogový multiplexer
      MUX 16 (MAB16, MAC16)  analogový multiplexer
      MUX 24 (MAB24, MAC24)  analogový multiplexer
      MUX 28 (MAB28, MAC28)  analogový multiplexer
      ******************************AKTIVNI***************************************
      DIAK
      DIODA
      DIODA-KAPACITNÍ
      DIODA-LAVINOVÁ
      DIODA_TUNELOVÁ
      DIODA-ZENEROVA
      TRAN-JFET-2X
      TRAN-JFET-N
      TRAN-JFET-P
      TRAN-MOS-N
      TRAN-MOS-N/OBOH
      TRAN-MOS-N/OBOH/2G
      TRAN-MOS-N/OBOH/SUB
      TRAN-MOS-N/OCHUZ
      TRAN-MOS-N/OCHUZ/2G
      TRAN-MOS-N/OCHUZ/SUB
      TRAN-MOS-P
      TRAN-MOS-P/OBOH
      TRAN-MOS-P/OBOH/SUB
      TRAN-MOS-P/OCHUZ
      TRAN-MOS-P/OCHUZ/SUB
      TRAN-NPN
      TRAN-NPN-2X
      TRAN-NPN-DAR
      TRAN-NPN-S
      TRAN-PNP
      TRAN-PNP-2X
      TRAN-PNP-DAR
      TRAN-PNP-S
      TRIAK
      TYRISTOR
      TYRISTOR-ŘÍZENÍ DO ANODY
      TYRISTOR-ŘÍZENÍ DO KATODY
      ******************************ANALOGIO***************************************
      A277D (nemá ekvivalent)
      A301D (nemá ekvivalent)
      BE555
      BE556
      LF398 LF198 (MAB398, MAC198)
      MAS560A (nemá ekvivalent)
      MAS562 (nemá ekvivalent)
      MT8804 (MHB8804)
      PA436
      SAA1250
      SAA1251
      SAB3021 (U807D)
      SAB3022B (U806D)
      SAB3209
      SAB3210
      TDA1047 (A225D)
      TDA4050B (MDA4050B)
      TL081 (B081D)
      uA710 (A110D, B110D)
      ******************************CMOS*******************************************
      4000      2x 3vstup NOR s invertorem
      4001      4x 2vstup NOR
      4002      2x 4vstup NOR
      4006      18stup. stat. posuv. reg.
      4007      2x kompl. pár + invertor
      4008      4bit úplná sčítačka
      4011      4x 2vstup. NAND
      4012      2x 4 vstup NAND
      4013      2x klopný obvod D
      4014      8stup. stat posuv. reg.
      4015      2x 4bit stat. posuv. reg.
      4016      4x obousměrný čít.
      4017      dek. čítač/dělič
      4018      přednast. čít.
      4019      4x 2 vstup SELECT
      4020      14bit dvojkový čít.
      4021      8bit stat posuv. reg.
      4022      čítač/dělič 8
      4023      3x 3vstup NAND
      4024      7stupňový dvojk. čítač
      4025      3x 3vstup. NOR
      4027      2x KO D
      4028      dekad. dekod. BCD
      4029      obousměr. čít. s předvolbou
      4030      4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
      4031      64stup. stat. posuv. reg.
      4034      8stup. stat. BUS reg.
      4035      4bit par. posuv. reg.
      4040      12stup. bin čítač
      4041      4x budič s výst. Q a Q\
      4042      4x hradl. střadač D
      4043      4x střadač R-S, NOR
      4044      4x střadač R-S, NAND
      4046      fázový závěs - PLL
      4047      mono/astab. multivib.
      4049      6x budič, invert
      4050      6x budič, neinvert
      4051      8kanál analog. MX/deMX
      4052      4kanál difer. MX/deMX
      4053      3x 2kan. anal. MX/deMX
      4059      proramovatelný dělič
      4060      12bit bin. čítač a osc.
      4066      4x obousměrný spínač
      4067      16kanálový analogový MX
      4068      1x 8vstup NAND
      4069      6x invertor
      4070      4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
      4071      4x 2vstup OR
      4072      2x 4vstup OR
      4073      3x 3vstup AND
      4075      3x 3vstup OR
      4076      4x KO D
      4077      4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
      4078      1x 8vstup NOR
      4081      4x 2vstup AND
      4082      2x 4vstup AND
      4085      2x 2vstup AND-OR invert
      4086      AND-OR-INVERT
      4093      4x 2vstup NAND-Schmitt kl. obv.
      4094      8bit posuv reg. pro sběrnici
      4099      8bit adresovatelný střadač
      4104      4xpřevodník TTL/CMOS
      4311      BCD/7seg LCD,LED, paměť
      4502      6x strobov. invertor/budič
      4503      6x třístav. budič
      4505      1x64 bit RAM
      4508      2x4bit latch
      4510      BCD reverzibilní čítač
      4511      BCD dek./střad./budič 7seg. LED
      4512      8kanál selektor dat
      4514      4bit. střadač dekodér 1 ze 16
      4515      4bit střadač, dekodér 1 ze 116
      4516      bin. reverzibilní čít.
      4517      2x 64bit stat. posuv. reg.
      4518      2x synchr. čít. BCD
      4519      4x 2bit spol. adr. multip.
      4520      2x bin. čít. vpřed
      4521      24stup. bin. dělič s 9 výstupy
      4522      4bit BCD synchr. prog. čítač
      4526      4bit bin. synchr. prog. čítač
      4527      násobička BCD
      4528      2x monostab. multivibr.
      4531      12bit kontrolér parity
      4532      8bit kodér parity
      4534      5dek. čítač s MX výstupem
      4538      2x přesný monostab. KO
      4539      2x 4bit spol. MX se 4 vstupy
      4541      prog. časovač, oscilátor
      4543      BCD dek. budič 7 seg. LCD
      4555      2x dekod./deMX 1 ze 4
      4556      2x dekod./deMX 1 ze 4, inv.
      4557      posuv. reg. 1-64 bit
      4585      4bit komp. veličin (=40085)
      4720      256x1bit RAM
      4724      8 bit adresovatelný latch
      4731      4x64bit posuvný registr
      4737      4xdek. čítač
      4738      BUS interface
      4750      kmitočtový syntezátor
      4751      univ. dělič
      4753      univ. časovač
      4754      18ti stupňový sloupcový LCD indikátor
      4755      obvod pro sériovou komunikaci
      40097     6x budič neinvert.
      40098     6x budič invert.
      40106     6x Schmitt (=4584,40014)
      40160     4bit synchr. čít.
      40161     4bit synchr. čít.
      40162     4bit synchr. čít.
      40163     4bit synchr. čít.
      40174     6x KO D
      40175     4x KO D
      40192     BCD přednast. reverz. čít.
      40193     bin. přednast. čít.
      40194     4bit obousměrný reg.
      40195     4bit posuvný reg.
      40240     2x4bit BUS budič
      40244     2x4bit BUS budič
      40245     8bit BUS budič obousměrný
      40373     8bit. latch
      40374     8xKO D
      ******************************DTL*******************************************
      MZH115   4x2vst. NAND
      MZH145   2x5vst. NAND
      MZH165   4x převodník DTL-TTL
      MZH185   4x převodník TTL-DTL
      MZJ115   KO J-K
      MZK105   MKO
      ******************************ECL*******************************************
      MC10101     4x2vst. OR/NOR
      MC10102     4x2vst. NOR
      MC10105     3x2vst. EXOR/EXNOR
      MC10106     4-3-3vstupové NOR
      MC10107     3x2vst. EXOR/EXNOR
      MC10109     4-5vst. ORR/NOR
      MC10110     2x3vst-3výst OR
      MC10111     2x 3vst-3výst NOR
      MC10114     tři linkové přijímače
      MC10115     čtyři linkové přijímače
      MC10116     tři linkové přijímače
      MC10117     2x2-3vst. OR AND/OR AND INVERT
      MC10118     2x3vst. OR/AND
      MC10119     4-3-3vst. OR/AND
      MC10121     OR AND/OR AND INVERT
      MC10124     převodník TTL-ECL
      MC10125     převodník ECL-TTL
      MC10128     budič BUS
      MC10129     čtyři BUS přijímače
      MC10130     2x KO D
      MC10131     2x KO Master-Slave D
      MC10133     čtyři střadače
      MC10134     2x MX se střadači
      MC10135     2x KO J-K
      MC10136     hexadecimální čítač
      MC10137     dekadický čítač
      MC10141     4bit univ. posuvný reg.
      MC10149     256x4bit PROM
      MC10160     12bit generátor četnosti
      MC10161     3bit dekodér
      MC10162     3bit dekodér
      MC10164     8kanálový MX
      MC10165     8vstup kodér
      MC10173     2x2vst multipl./střad.
      MC10174     2x MX 4 na 1
      MC10179     obvod přenosu
      MC10180     2x rychlá sčítačka/odčítačka
      MC10181     4bit ALU
      MC10210     2x3vst.-3výst. OR
      MC10211     2x3vst.-3výst. NOR
      MC10216     tři linkové přijímače
      MC10231     2x KO D
      ******************************INTEL*******************************************
      3001      řídící obvod mikroprogramu
      3002      centrální procesorový obvod
      3003      obvod pro urychlení přenosu
      3205      bin. dekodér 1 z 8
      3212      střadač 8 bitů
      3214      řídící obvod přerušení
      3216      obousměrný BUS budič neinv.
      3226      obousměrný BUS budič inv.
      8031      jednočipový mikropočítač (také 8051,8052,8751,... )
      8035      jednočipový mikropočítač (také 8048,8748,...)
      8080      CPU
      8086      CPU
      8087      mat. koprocesor
      8088MAX   CPU - maximální zapojení
      8088MIN   CPU - minimální zapojení
      8155      RAM, V/V expander, časovač
      8206
      8207
      8224      hodinový a budící obvod
      8228      řídící obvod systému, BUS budič
      8243      V/V expander
      8251      progr. obvod pro sériový V/V (USART)
      8253      3 časovače
      8255      paralelní V/V obvod
      8257
      8259
      8272
      82720
      8282      8 bit BUS budič neinv.
      8283      8 bit BUS budič inv.
      8286      8 bit obousměrný BUS budič neinv.
      8287      8 bit obousměrný BUS budič inv.
      8291
      8292
      8293
      8641      4x budič unifikované sběrnice
      AY-5-1012 (MHB1012)  asynch. přijímač/vysílač (UART)
      GF84
      MHB7001   obvod pro kalkulátory
      VB89
      VG88
      ******************************KONEKT*******************************************
      V 2 x 4          konektor 2 řady po 4  pinech - vidlice
      V 2 x 5          konektor 2 řady po 5  pinech - vidlice
      V 2 x 6          konektor 2 řady po 6  pinech - vidlice
      V 2 x 7          konektor 2 řady po 7  pinech - vidlice
      V 2 x 8          konektor 2 řady po 8  pinech - vidlice
      V 2 x 9          konektor 2 řady po 9  pinech - vidlice
      V 2 x 10         konektor 2 řady po 10 pinech - vidlice
      V 2 x 11         konektor 2 řady po 11 pinech - vidlice
      V 2 x 12         konektor 2 řady po 12 pinech - vidlice
      V 2 x 13         konektor 2 řady po 13 pinech - vidlice
      V 2 x 14         konektor 2 řady po 14 pinech - vidlice
      V 2 X 15         konektor 2 řady po 15 pinech - vidlice
      V 2 x 16         konektor 2 řady po 16 pinech - vidlice
      V 2 x 17         konektor 2 řady po 17 pinech - vidlice
      V 2 x 18         konektor 2 řady po 18 pinech - vidlice
      V 2 x 20         konektor 2 řady po 20 pinech - vidlice
      V 2 x 22         konektor 2 řady po 22 pinech - vidlice
      V 2 x 23         konektor 2 řady po 23 pinech - vidlice
      V 2 x 24         konektor 2 řady po 24 pinech - vidlice
      V 2 x 25 + 2     konektor 2 řady po 25 pinech + 2 piny - vidlice
      V 2 x 29         konektor 2 řady po 29 pinech - vidlice
      V 2 x 30         konektor 2 řady po 30 pinech - vidlice
      V 2 x 32         konektor 2 řady po 32 pinech - vidlice
      V 2 x 36         konektor 2 řady po 36 pinech - vidlice
      V 2 x 40         konektor 2 řady po 40 pinech - vidlice
      V 2 x 43         konektor 2 řady po 43 pinech - vidlice
      V 2 x 44         konektor 2 řady po 44 pinech - vidlice
      V 2 x 48         konektor 2 řady po 48 pinech - vidlice
      V 2 x 50         konektor 2 řady po 50 pinech - vidlice
      Z 2 x 4        konektor 2 řady po  4 pinech - zásuvka
      Z 2 x 5        konektor 2 řady po  5 pinech - zásuvka
      Z 2 x 6        konektor 2 řady po  6 pinech - zásuvka
      Z 2 x 7        konektor 2 řady po  7 pinech - zásuvka
      Z 2 x 8        konektor 2 řady po  8 pinech - zásuvka
      Z 2 x 9        konektor 2 řady po  9 pinech - zásuvka
      Z 2 x 10       konektor 2 řady po 10 pinech - zásuvka
      Z 2 x 11       konektor 2 řady po 11 pinech - zásuvka
      Z 2 x 12       konektor 2 řady po 12 pinech - zásuvka
      Z 2 x 13       konektor 2 řady po 13 pinech - zásuvka
      Z 2 x 14       konektor 2 řady po 14 pinech - zásuvka
      Z 2 x 15       konektor 2 řady po 15 pinech - zásuvka
      Z 2 x 16       konektor 2 řady po 16 pinech - zásuvka
      Z 2 x 17       konektor 2 řady po 17 pinech - zásuvka
      Z 2 x 18       konektor 2 řady po 18 pinech - zásuvka
      Z 2 x 20       konektor 2 řady po 20 pinech - zásuvka
      Z 2 x 22       konektor 2 řady po 22 pinech - zásuvka
      Z 2 x 23       konektor 2 řady po 23 pinech - zásuvka
      Z 2 x 24       konektor 2 řady po 24 pinech - zásuvka
      Z 2 x 25 + 2   konektor 2 řady po 24 pinech + 2 piny - zásuvka
      Z 2 x 29       konektor 2 řady po 29 pinech - zásuvka
      Z 2 x 30       konektor 2 řady po 30 pinech - zásuvka
      Z 2 x 32       konektor 2 řady po 32 pinech - zásuvka
      Z 2 x 36       konektor 2 řady po 36 pinech - zásuvka
      Z 2 x 40       konektor 2 řady po 40 pinech - zásuvka
      Z 2 x 43       konektor 2 řady po 43 pinech - zásuvka
      Z 2 x 44       konektor 2 řady po 44 pinech - zásuvka
      Z 2 x 48       konektor 2 řady po 48 pinech - zásuvka
      Z 2 x 50       konektor 2 řady po 50 pinech - zásuvka
      KOLÍK    kolík - vidlice
      V01      konektor 1 řada,  1 pin   - vidlice
      V02      konektor 1 řada,  2 piny  - vidlice
      V03      konektor 1 řada,  3 piny  - vidlice
      V04      konektor 1 řada,  4 piny  - vidlice
      V05      konektor 1 řada,  5 pinů  - vidlice
      V06      konektor 1 řada,  6 pinů  - vidlice
      V07      konektor 1 řada,  7 pinů  - vidlice
      V08      konektor 1 řada,  8 pinů  - vidlice
      V09      konektor 1 řada,  9 pinů  - vidlice
      V10      konektor 1 řada, 10 pinů  - vidlice
      V11      konektor 1 řada, 11 pinů  - vidlice
      V12      konektor 1 řada, 12 pinů  - vidlice
      V13      konektor 1 řada, 13 pinů  - vidlice
      V14      konektor 1 řada, 14 pinů  - vidlice
      V15      konektor 1 řada, 15 pinů  - vidlice
      V16      konektor 1 řada, 16 pinů  - vidlice
      V17      konektor 1 řada, 17 pinů  - vidlice
      V18      konektor 1 řada, 18 pinů  - vidlice
      V19      konektor 1 řada, 19 pinů  - vidlice
      V20      konektor 1 řada, 20 pinů  - vidlice
      V21      konektor 1 řada, 21 pinů  - vidlice
      V22      konektor 1 řada, 22 pinů  - vidlice
      V23      konektor 1 řada, 23 pinů  - vidlice
      V24      konektor 1 řada, 24 pinů  - vidlice
      V25      konektor 1 řada, 25 pinů  - vidlice
      V26      konektor 1 řada, 26 pinů  - vidlice
      V27      konektor 1 řada, 27 pinů  - vidlice
      V28      konektor 1 řada, 28 pinů  - vidlice
      V29      konektor 1 řada, 29 pinů  - vidlice
      V3 POL   konektor 1 řada, 3 piny + 1 pin - vidlice
      V30      konektor 1 řada, 30 pinů  - vidlice
      V31      konektor 1 řada, 31 pinů  - vidlice
      V34      konektor 1 řada, 34 pinů  - vidlice
      V36      konektor 1 řada, 36 pinů  - vidlice
      V48      konektor 1 řada, 48 pinů  - vidlice
      Z01      konektor 1 řada,  1 pin    - zásuvka
      Z02      konektor 1 řada,  2 piny   - zásuvka
      Z03      konektor 1 řada,  3 piny   - zásuvka
      Z04      konektor 1 řada,  4 piny   - zásuvka
      Z05      konektor 1 řada,  5 pinů   - zásuvka
      Z06      konektor 1 řada,  6 pinů   - zásuvka
      Z07      konektor 1 řada,  7 pinů   - zásuvka
      Z08      konektor 1 řada,  8 pinů   - zásuvka
      Z09      konektor 1 řada,  9 pinů   - zásuvka
      Z10      konektor 1 řada, 10 pinů   - zásuvka
      Z11      konektor 1 řada, 11 pinů   - zásuvka
      Z12      konektor 1 řada, 12 pinů   - zásuvka
      Z13      konektor 1 řada, 13 pinů   - zásuvka
      Z14      konektor 1 řada, 14 pinů   - zásuvka
      Z15      konektor 1 řada, 15 pinů   - zásuvka
      Z16      konektor 1 řada, 16 pinů   - zásuvka
      Z17      konektor 1 řada, 17 pinů   - zásuvka
      Z18      konektor 1 řada, 18 pinů   - zásuvka
      Z19      konektor 1 řada, 19 pinů   - zásuvka
      Z1POL S ROZPÍNAČEM
      Z20      konektor 1 řada, 20 pinů   - zásuvka
      Z21      konektor 1 řada, 21 pinů   - zásuvka
      Z22      konektor 1 řada, 22 pinů   - zásuvka
      Z23      konektor 1 řada, 23 pinů   - zásuvka
      Z24      konektor 1 řada, 24 pinů   - zásuvka
      Z25      konektor 1 řada, 25 pinů   - zásuvka
      Z26      konektor 1 řada, 26 pinů   - zásuvka
      Z27      konektor 1 řada, 27 pinů   - zásuvka
      Z28      konektor 1 řada, 28 pinů   - zásuvka
      Z29      konektor 1 řada, 29 pinů   - zásuvka
      Z2POL
      Z2POL NAPÁJECÍ
      Z2POL S PŘEPÍNAČEM
      Z2POL S ROZPÍNAČEM
      Z30      konektor 1 řada, 30 pinů   - zásuvka
      Z31      konektor 1 řada, 31 pinů   - zásuvka
      2222
      Z34      konektor 1 řada, 34 pinů   - zásuvka
      Z36      konektor 1 řada, 36 pinů   - zásuvka
      Z48      konektor 1 řada, 48 pinů   - zásuvka
      Z5POL
      Z5POL S ROZPÍNAČEM
      Z62      konektor 1 řada, 62 pinů   - zásuvka
      Z64      konektor 1 řada, 64 pinů   - zásuvka
      Z7POL
      Z90      konektor 1 řada, 90 pinů   - zásuvka
      Z96      konektor 1 řada, 96 pinů   - zásuvka
      ZDÍŘKA   zdířka - zásuvka
      ZKOAX    koaxiální zásuvka
      V5POL    konektor 1 řada, 5 pinů + 1 pin - vidlice
      V62      konektor 1 řada, 11 pinů  - vidlice
      V64      konektor 1 řada, 11 pinů  - vidlice
      V7POL    konektor 1 řada, 7 pinů + 1 pin - vidlice
      V90      konektor 1 řada, 11 pinů  - vidlice
      V96      konektor 1 řada, 11 pinů  - vidlice
      VKOAX    koaxiální konektor - vidlice
      CAN9V          konektor CANNON 9 pinů  - vidlice
      CAN9Z          konektor CANNON 9 pinů  - zásuvka
      CAN15V         konektor CANNON 15 pinů - vidlice
      CAN15V 3R      konektor CANNON 15 pinů, 3 řady - vidlice
      CAN15Z         konektor CANNON 15 pinů - zásuvka
      CAN15Z 3R      konektor CANNON 15 pinů, 3 řady - zásuvka
      CAN23V         konektor CANNON 23 pinů - vidlice
      CAN23Z         konektor CANNON 23 pinů - zásuvka
      CAN25V         konektor CANNON 25 pinů - vidlice
      CAN25Z         konektor CANNON 25 pinů - zásuvka
      CAN37V         konektor CANNON 37 pinů - vidlice
      CAN37Z         konektor CANNON 37 pinů - zásuvka
      PC SLOT 8 BIT  8 bitový slot PC sběrnice standardu ISA
      ******************************LINK*******************************************
      1488
      1489
      75107
      75109
      75150
      75154
      75325
      75450
      ******************************MOTOROLA*******************************************
      146805E2
      146805E3
      6800
      68000CC
      68000D
      68000GA
      68008D
      68008Q
      6801
      6801EM
      6801NM
      6801U4EM
      6801U4NM
      6802
      6804J2
      6804P2
      6805K2
      6805P2
      6805P4
      6805R2
      6805R3
      6805T2
      6805U2
      6805U3
      6809
      6809E
      6810
      68120EM
      68120NM
      68120SC
      6821
      6829
      6835
      6836E16
      6839
      6840
      6844
      68440
      6845
      68451
      6846
      6847
      6850
      6852
      6854
      68681
      68705R3
      68705U3
      6875
      68901
      68HC34
      ******************************NAP*******************************************
      +UCC
      +VCC
      -UCC
      -VCC
      GND
      GND ANALOGOVÁ
      GND UZEMĚNÍ
      UCC
      UCC+
      UCC-
      UEE
      USS
      VCC
      VCC+
      VCC-
      VEE
      VSS
      ******************************NFZESIL*******************************************
      MAA 225
      MAA 245
      MAA 325
      MAA 345
      MAA 435
      MAA 525
      MBA 225
      MBA 245
      TAA 131 (MAA 115, MAA125
      TAA 145 (MAA 145)
      TBA 810 (MBA 810)
      TBA 915 (MBA 915)
      TDA 2010, 2020 (MDA 2010, 2020)
      TDA 2030 (A 2030)
      ******************************OPTO*******************************************
      4DR823
      DIODA-LED
      DIODA-LED DVOUBAREVNÁ
      FOTOČLÁNEK
      FOTODIODA
      FOTOODPOR
      FOTOTRANZISTOR
      FOTOTYRISTOR
      OPTRON
      OPTRON-S DARLINGTONEM
      OPTRON/A
      SEGMENT-1.5-SA
      SEGMENT-1.5-SK
      SEGMENT-2X-SA
      SEGMENT-2X-SK
      SEGMENT-NDR-SA
      SEGMENT-NDR-SK
      SEGMENTOVKA-SA
      ZNAKOVKA-SA
      *************************************OZ************************************
      CA 3000 (MA 3000)
      CA 3005, CA3006 (MA 3005, MA 3006)
      LF 398, LF 198 (MAB 398, MAC 198)
      LM 111 (MAC 111)
      LM 160 (MAC 160)
      MBA 125
      TL 060 (B060D)
      TL 061 (B061D)
      TL 064 (B064D)
      TL 081 (B081D)
      TL 083 (B083D)
      TL 022
      uA 710 (A110D)
      uA 711 (CLB2711EC)
      uA 733
      1458
      B072
      LF13741H
      LF 147D
      LF155H
      LF353H
      LH0002N
      LH003H
      LH0004H
      LM101H
      LM101J14
      LM102H
      LM107H
      LM107J14
      LM108H
      LM108J
      LM10H
      LM11600
      LM11D
      LM11H
      LM13080P
      LM1458H
      LM2900J
      LM339
      LM4250H
      LM709H
      LM709N
      LM725
      LM741
      LM741H
      LM741J14
      MAA501
      MAA503
      MAA725
      MAA741
      MAA748
      MAB355
      MAB360
      MAB398
      *************************************PAMETI************************************
      2102         RAM - statická NMOS paměť 1024x1
      2114         RAM - statická NMOS paměť 1024x4
      2128         RAM
      2500, 2501, 2502, 2503   ROM - generátory znaků
      27128        EPROM
      2716         EPROM - 2048x8
      27256        EPROM
      2732         EPROM - 4096x8
      2764         EPROM
      2817A
      40114        RAM - statická CMOS 16x4
      4116         RAM - dynamická 16kx1
      41256        RAM - dynamická 256kx1
      4164         RAM - dynamická 64kx1
      62256        RAM - statická
      6264         RAM - statická
      6561         RAM - statická CMOS 256x4
      74188        PROM - 32x8
      7481
      7489         RAM - statická 16x4
      74S187
      74S201       RAM - statická 256x1
      74S287       PROM - 256x4
      74S370
      74S571       PROM - 512x4
      82S11        RAM - statická 1024x1
      8608         PROM - 1028x8
      8708         EPROM - 819bitů
      87S185
      93448C       PROM - 512x8
      93451C       PROM - 1024x8
      MHB2500
      1400
      1420
      1600
      2015
      2063
      2115
      2125
      2130
      2164
      2186
      2187
      2620
      2630
      27010
      27011
      27210
      27512
      27513
      27916
      2816
      2817
      2864
      6116
      62128
      *************************************PASIVNI************************************
      C
      C-ELEKTROLYTICKÝ
      C-NASTAVITELNÝ
      C-PROMĚNNÝ
      C-PRŮCHODKOVÝ
      KRYSTAL
      L
      L-2 VINUTÍ NA JÁDŘE
      L-NA JÁDŘE
      L-NA JÁDŘE NASTAVITELNÁ
      L-NA JÁDŘE PROMĚNNÁ
      L-NA JÁDŘE S KRYTEM
      L-S ODBOČKOU
      L-TLUMIVKA
      R
      R-NELINEÁRNÍ
      R-POT.TANDEMOVÝ SE SPÍNAČEM
      R-POTENCIOMETR
      R-POTENCIOMETR DVOJITÝ
      R-POTENCIOMETR S PŘEPÍNAČEM
      R-POTENCIOMETR SE SPÍNAČEM
      R-POTENCIOMETR TANDEMOVÝ
      R-PROMĚNNÝ
      R-TENZOMETR
      R-TERMISTOR
      R-TRIMR
      R-VARISTOR
      TRAFO
      TRAFO-20DB (S ODBOČKAMI)
      TRAFO-20DBZ(ODBOČKY,VÝVOD JÁDRA)
      TRAFO-2x2 VINUTÍ
      TRAFO-2X20DB (2 SEK., ODBOČKY)
      TRAFO-3 VINUTÍ, VÝVOD JÁDRA
      TRAFO-SEKUNDÁR S ODBOČKOU
      *************************************RELE************************************
      HP111011A (2 x přepínač)
      HP111011B (2 x přepínač)
      JR-1R-5V (1 x rozpínací kontakt)
      JR-1Z-5V (1 x spínací kontakt)
      PRMA1C05 (1 x přepínač)
      PRMA1C05A (1 x přepínač)
      PRMA1C05AB (s ochrannou diodou)
      PRMA1C05B (s ochrannou diodou)
      PRME15005 (1 x spínač)
      PRME15005A (1 x spínač)
      PRME15005AB (s ochrannou diodou)
      PRME15005B (s ochrannou diodou)
      RP210 (3 x přepínač)
      RP220/2P (2 x přepínač)
      RP220/3P (3 x přepínač)
      *************************************SPINACE************************************
      ISOSTAT 06
      ISOSTAT 12
      ISOSTAT 18
      ISOSTAT 24
      ISOSTAT 30
      ISOSTAT 36
      TLAČÍTKO VYPÍNACÍ
      TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ
      TS121XXX1 (spínač 1 x 1 z 12)
      TS121XXX2 (spínač 2 x 1 z 6)
      TS121XXX3 (spínač 3 x 1 z 4)
      TS121XXX4 (spínač 4 x 1 z 3)
      TS121XXX5 (spínač 6 x 1 z 2)
      TS121XXX6 (spínač 1 x 1 z 6)
      TS121XXX7 (spínač 2 x 1 z 3)
      TS121XXX8 (spínač 3 x 1 z 2)
      TS122XXX1 (spínač 1 x 1 z 12)
      TS122XXX2 (spínač 2 x 1 z 6)
      TS122XXX3 (spínač 3 x 1 z 4)
      TS122XXX4 (spínač 4 x 1 z 3)
      TS122XXX5 (spínač 6 x 1 z 2)
      TS122XXX6 (spínač 1 x 1 z 6)
      TS122XXX7 (spínač 2 x 1 z 3)
      TS122XXX8 (spínač 3 x 1 z 2)
      TS211A (otočný číslicový spínač)
      TS211B (otočný číslicový spínač)
      TS211E (otočný číslicový spínač)
      TS211G (otočný číslicový spínač)
      TS5012121 (spínač DIL 4)
      TS5012122 (spínač DIL 4-dvojice)
      TS5012123 (spínač DIL 4-dvojice)
      TS5014141 (spínač DIL 8)
      TS5014142 (spínač DIL 8-dvojice)
      TS5014143 (spínač DIL 8-dvojice)
      TS5018181 (spínač DIL 16)
      TS5018182 (spínač DIL 16-dvojice)
      TS5018183 (spínač DIL 16-dvojice)
      TS5210000 (klávesnice 2x6)
      VYPÍNAČ (dvojpólový)
      WK53300 (spínač 1 x 1 z 8)
      WK53316 (spínač 2 x 1 z 4)
      WK53335 (spínač 1 x 1 z 12)
      WK53336 (spínač 2 x 1 z 6)
      WK53345 (spínač 3 x 1 z 4)
      WK533B (spínač 1x1z12-3.poloha)
      WK533C (spínač 1x1z12-9.poloha)
      WK533D (spínač 1x1z12-11.poloha)
      WK533F (spínač 2x1z6-3.poloha)
      WK533G (spínač 3x1z12-1,3,9.poloha)
      WK533I (spínač 1x5z12-1,3,5,7,9.poloha)
      WK533J (spínač 6 x 1 z 2)
      WK533T (spínač 1x2z18-5,11.poloha)
      WK533U (spínač 1x2z18-1,7.poloha)
      WK533V (spínač 1x1z18-17.poloha)
      WK533X (spínač 1x1z18-7.poloha)
      WK533Y (spínač 1x1z18-5.poloha)
      WK533Z (spínač 1x1z18-1.poloha)
      WN55900 (tlačítkový mikrospínač)
      *************************************STABILIZ************************************
      78xx
      AD580 (MAB580)
      B3170
      B3370
      MAA550
      REF01 (MAB01)
      třísvorkový stabilizátor
      TDA1060 (B260D)
      TDA4700 (MDA4700)
      xx723
      xx723CN
      *************************************TTL************************************
      7400      4x 2vstup NAND
      7401      4x 2vstup NAND
      7402      4x 2vstup NOR
      7403      4x 2vstup NAND
      7404      6x invertor
      7405      6x invertor (OK)
      7406      6x invertor (OK)
      7407      6x budič (OK)
      7408      4x 2vstup AND
      7409      4x 2vstup AND (OK)
      7410      3x 3vstup NAND
      7411      3x 3vstup AND
      7412      3x 3vstup NAND (OK)
      7413      2x 4vstup Schmitt KO
      7414      6x Schmitt invertor
      7415      3x 3vstup AND (OK)
      7416      6x odděl., bud., inv.
      7417      6x odděl., budič (OK)
      7420      2x 4vstup NAND
      7421      2x 4vstup AND
      7422      2x 4vstup NAND (OK)
      7423      2x 4vst NOR, strob., exp.
      7425      2x 4vstup NOR se strob.
      7426      4x 2vstup NAND
      7427      3x 3vstup NOR
      7428      4x 2vstup výkon. NOR
      7430      8vstup NAND
      7432      4x 2vstup OR
      7433      4x 2vstup výkon. NOR (OK)
      7434      6x neinvertor
      7435      6x neinvertor (OK)
      7436
      7437      4x 2vstup výkon. NAND
      7438      4x 2vstup výkon. NAND (OK)
      7439
      7440      2x 4vstup. výkon. NAND
      7442      dekodér BCD/dekad.
      7445
      7446      dekodér BCD/sedmiseg.
      7447      dekodér BCD/sedmiseg.
      7448      dekodér BCD/sedmiseg
      7450      2x AND-OR-INVERT s exp.
      7451      2x AND-OR-INVERT
      7453      rozšiřitelný AND-OR-INVERT
      7454      AND-OR-INVERT
      7455      2x 4vstup AND-OR-INVERT
      7456
      7460      2x 4vstup exp. pro 7450,7453
      7463
      7464      4-2-3-2 vst. AND-OR-INVERT
      7468
      7470
      7472      KO J-K
      7473      2x KO J-K s nul.
      7474      2x KO D s nul. a nast.
      7475      2x 4bit. střadač D
      7476      2x KO J-K s nul. a nast.
      7477      4x latch
      7478
      7480      1bitový sumátor
      7481      16bit RAM
      7483      4bit. úplná bin. sčítačka
      7485      4bit. číslicový kompar.
      7486      4x 2vstup EXCLUSIVE-OR
      7489      paměť
      7490      4bit dekad. čítač
      7491      8bit posuv. registr
      7492      4bit čítač/dělič 12
      7493      4bit. bin. čítač
      7494
      7495      4bit posuv. reg.
      7496      5bit. posuv. reg.
      7497      dělič kmitočtu
      74107     2x KO J-K s nul.
      74109     2x KO J-K s nul. a nast.
      74112     2x KO J-K s nul. a nast.
      74113     2x KO J-K s nast.
      74114     2x KO J-K neg.
      74121     monostabilní multivib.
      74123     2x MKO s nul.
      74124     2x VCO
      74125     4x výk. budič sběrnice
      74126     4x výk. budič sběrnice
      74128     4x 2vst NOR (zes. BUS)
      74131     3bit dekodér
      74132     4x Schmitt NAND
      74133     13 vstup NAND
      74136     4x EXCLUSIVE-OR (OK)
      74137     3bit dekodér
      74138     bin. dekodér/deMX
      74139     2x BCD dekodér/deMX
      74140     2x 4vstup NANDpro 50ohm BUS
      74141     BCD/1 z 10 - ovladač DIGITRON
      74145     dekodér BCD/dek.
      74147     dekodér dek./BCD
      74148     bin. prior. dekodér 1 z 8
      74150     16 kan. MX
      74151     8bit MX, selektor dat
      74152     8 vst. MX
      74153     2x MX/selekt.dat 1 z 4
      74154     dek.BCD na 1 z 16/deMX
      74155     2x 2bit bin dek. /deMX
      74156     2x 2bit bin dek. /deMX
      74157     4x 2vst. sel. dat/MX
      74158     4x 2vst. sel. dat/MX
      74160     přednast. dekad. čítač
      74161     synchr. prog. 4bit čítač
      74162     synchr. prog. 4bit čítač
      74163     synchr. prog. 4bit čítač
      74164     8bit SIPO posuv. reg.
      74165     4bit PIPO posuv. reg.
      74166     4bit PIPO pos. reg. s nul.
      74168     syn. 4bit obousměr. čítač
      74169     syn. 4bit obousměr. čítač
      74170     16bit registr
      74173     4bit hradl. reg. D s nul.
      74174     6bit. D reg. s nul.
      74175     4bit. D reg. s nul.
      74180     8bit. generátor parity
      74181     4bit aritm.log. jednotka
      74182     obvod pro urychlení přenosu
      74184     BCD/bin převod.
      74185     bin./BCD převod
      74187     paměť
      74188     paměť PROM
      74190     syn. dek. obousměr. čítač
      74191     syn. bin. obousměr. čítač
      74192     syn. 4bit. obousměr. dek.  čít.
      74193     syn. 4bit. obousměr. bin. čít.
      74194     4bit bidir. PIPO pos. reg.
      74195     4bit registr
      74196     prog. dekad. čítač
      74197     prog. 4bit. bin. čítač
      74198     8bit posuv. reg. (obousměr.)
      74201     paměť
      74229     16x5 asynch. FIFO paměť
      74230     2x4bit buffer s tříst. výst.
      74231     2x4bit buffer s tříst. výst.
      74232     16x4 asynch. FIFO paměť
      74233     16x5 asynch. FIFO paměť
      74234     64x4 asynch. FIFO paměť
      74235     64x5 asynch. FIFO paměť
      74236     64x4 asynch. FIFO paměť
      74240     2x4 invert. budič
      74241     2x4 neinv. budič
      74242     4x invert. BUS trans.
      74243     4x BUS trans.
      74244     8x neinv. BUS budič
      74245     8x BUS transciever
      74250     16bit MX
      74251     dat.selektor/MX
      74253     2x dat.selektor/MX
      74257     4x sel. dat 1 z 2, MX
      74258     4x sel. dat 1 z 2, MX
      74259     8 bit adr. paměť s hradl.
      74260     2x 5vstup NOR
      74264     gen. přenosu pro čítače
      74273     8x KO D s nul.
      74279     4x střadač RS
      74280     9bit parit. gener.
      74282     obvod pro urychlení přenosu
      74283     4bit úplná sčítačka
      74286     9bit gen. parity
      74287     paměť
      74295     4bit pos. reg.
      74298     4x selektor dat
      74299     8bit pos. reg.
      74323     =299+syn. s nul.
      74352     2x 4bit MX
      74353     2x 4bit MX
      74366     6x inv. výkon. budiče BUS
      74367     6x výkon. budiče BUS
      74370     paměť
      74373     8x střadač s hradl.
      74374     8x KO D
      74381     4bit ALJ
      74465     8bit buffer
      74466     8bit buffer
      74467     8bit buffer
      74468     8bit buffer
      74518     8bit komparátor
      74519     8bit komparátor
      74520     8bit komparátor
      74521     8bit komparátor
      74522     8bit komparátor
      74526     programovatelný kompar.
      74527     programovatelný kompar.
      74528     programovatelný kompar.
      74533     8x inv. D latch
      74534     8x inv. KO D
      74540     8bit inv. výk. budič
      74541     neinv. výkon. BUS budič
      74560     4bit čítač
      74561     4bit čítač
      74563     8x KO D
      74564     8x KO D
      74568     dek. obousměr. čít.
      74569     bin. obousměr. čít.
      74573     8bit sběrný reg.
      74574     8x D
      74575     8x D
      74576     8x D
      74577     8x D
      74580     8bit sběrný reg.
      74614     BUS budiče s OK
      74615     BUS budiče s OK
      74616     16bit detektor a korektor chyb
      74617     16bit detektor a korektor chyb
      74620     8bit BUS budič
      74621     8bit BUS budič
      74622     8bit BUS budič
      74623     8bit BUS budič
      74632     32bit detektor a korektor chyb
      74633     32bit detektor a korektor chyb
      74634     32bit detektor a korektor chyb
      74635     32bit detektor a korektor chyb
      74638     8bit BUS budič
      74639     8bit BUS budič
      74640     8bit. inv. výk. BUS trans.
      74641     neinv. výk. BUS trans.
      74642     ne/inv. výk. BUS trans.
      74643     8bit výk. BUS trans.
      74644     ne/inv. výk. BUS trans.
      74645     neinv. výk. BUS trans.
      74646     8bit BUS budič
      74647     8bit BUS budič (OK)
      74648     8bit BUS budič
      74649     8bit BUS budič (OK)
      74651     8bit BUS budič
      74652     8bit BUS budič
      74653     8bit BUS budič
      74654     8bit BUS budič
      74666     8xD se zpětným čtením
      74667     8xD se zpětným čtením
      74677     16bit adresový kompar.
      74678     16bit adresový kompar.
      74679     12bit adresový kompar.
      74680     12bit adresový kompar.
      74688     8bit equality kompar.
      74689     8bit equality kompar.
      74746     8bit buffer a BUS budič
      74747     8bit buffer a BUS budič
      74756     8bit buffer a BUS budič (OK)
      74757     8bit buffer a BUS budič (OK)
      74758     4bit BUS budič (OK)
      74759     4bit BUS budič (OK)
      74760     2x4bit BUS budič, buffer (OK)
      74762     2x4bit BUS budič (OK)
      74763     2x4bit BUS budič (OK)
      74804     6x 2vst. NAND
      74805     6x 2vst. NOR
      74808     6x 2vst. AND
      74810     4x 2vst. EXCLUSIVE-OR
      74811     4x 2vst. EXCLUSIVE-NOR
      74812     programovatelný kompar. a dek.
      74819     8bit diagnostic/pipeline reg.
      74821     10bit BUS interface
      74822     10bit BUS interface
      74823     9bit BUS interface
      74824     9bit BUS interface
      74825     8bit BUS interface
      74826     8bit BUS interface
      74832     6x 2vst. OR
      74850     16 bit MX
      74851     16 bit MX
      74852     8bit univ. port contr.
      74856     8bit univ. port contr.
      74857     MX 2/1
      74866     komparátor
      74867     synch. 8bit obousm. čít.
      74869     synch. 8bit obousm. čít.
      74870     registry 16x4
      74871     registry 16x4
      74873     2x4bit KO D
      74874     2x4bit KO D
      74876     2x4bit KO D
      74877     8bit univ. port contr.
      74878     2x 4bit KO D
      74879     2x 4bit KO D
      74880     2x 4bit KO D
      74881     ALU/funkční gen.
      74882     32bit obvod pro urych. přenosu
      74885     8bit komparátor
      74962      8bit posuv. reg.
      74963      8bit posuv. reg.
      74964      8bit posuv. reg.
      74990      8x D se zpětným čtením
      74991      8x D se zpětným čtením
      74992      9x D se zpětným čtením
      74993      9x D se zpětným čtením
      74994      10x D se zpětným čtením
      74995      10x D se zpětným čtením
      74996      8x D se zpětným čtením
      741000     4x2vst. NAND
      741002     4x2vst. NOR
      741003     4x2vst. NAND (OK)
      741004     6xinv.
      741005     6xinv. (OK)
      741008     4x2vst. AND
      741010     3x3vst. NAND
      741011     3x3vst. AND
      741020     2x4vst. NAND
      741032     2x4vst. OR
      741034     6xneinv.
      741035     6xneinv. (OK)
      741036     4x2vst. NOR
      741181     ALU/funkční generátor
      741240     2x4bit buffer a budič
      741242     4bit budič BUS
      741244     2x4bit buffer a budič
      741245     8bit budič BUS
      741631     4bit dif. budič
      741640     8bit budič BUS
      741645     8bit budič BUS
      741804     6x2vst. NAND
      741805     6x2vst. NOR
      741808     6x2vst. AND
      741821     10bit BUS budič, buffer
      741823     9bit BUS budič, buffer
      741832     6x2vst. OR
      742232     asynch. FIFO paměť 64x8
      742233     asynch. FIFO paměť 64x9
      742238     asynch. FIFO paměť 32x9
      742239     asynch. FIFO paměť 32x9
      742240     2x4bit budič (MOS)
      742242     2x4bit BUS obousm. budič (MOS)
      742540     8bit budič (MOS)
      742541     8bit budič (MOS)
      742620     8bit BUS obousm. budič (MOS)
      742623     8bit BUS obousm. budič (MOS)
      742640     8bit budič (MOS)
      742645     8bit budič (MOS)
      743074     2xKO D (stabilní)
      743374     8xKO D (stabilní)
      744374      8xKO D (stabilní)
      748003      2x2vst. NAND
      748161      synch. 8bit bin. čítač
      748163      synch. 8bit bin. čítač
      748169      synch. 8bit bin. obousm. čítač
      7429806     6bit komparátor a 2/4bit dek.
      7429809     6bit komparátor a 2/4bit dek.
      7429818     8bit diagnostic/pipeline reg.
      7429821     10bit BUS budič, buffer
      7429822     10bit BUS budič, buffer
      7429823     9bit BUS budič, buffer
      7429824     9bit BUS budič, buffer
      7429825     8bit BUS budič, buffer
      7429826     8bit BUS budič, buffer
      7429827     10bit BUS budič
      7429828     10bit BUS budič
      7429833     BUS budič, gen. parity
      7429834     BUS budič, gen. parity
      7429841     10x KO D
      7429842     10x KO D
      7429843     9x KO D
      7429844     9x KO D
      7429845     8x KO D
      7429846     8x KO D
      7429853     BUS budič, gen. parity
      7429854     BUS budič, gen. parity
      7429861     10bit BUS budič
      7429862     10bit BUS budič
      7429863     9bit BUS budič
      7429864     9bit BUS budič
      *************************************VAKUOVA************************************
      A31-120W
      BLESKOJISTKA
      E88CC
      OBRAZOVKA-BAREVNÁ
      PCF801
      PL500
      VÝBOJKA-SS
      VÝBOJKA-STŘ
      ZÁŘIVKA DVOUVLÁKNOVÁ
      *************************************ZILOG************************************
      WD2797
      Z80-CPU
      Z80-CTC
      Z80-DMA
      Z80-PIO
      Z80-SIO/0
      Z80-SIO/1
      Z80-SIO/2
      ZIO-PRTA
      ZIO1
     


© Výrobce systému LSD2000.
e-mail: lsd2000@lsd2000.cz
Informace uvedené na této stránce mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Popisovaný softwarový produkt podléhá licenčnímu ujednání nebo jinému zvláštnímu souhlasu výrobce.
Datum poslední modifikace této stránky : 9.11.1998

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 22. 1. 2022 13:42)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

skijskhd

(makosjhdkfhd, 4. 2. 2010 7:32)

hahahaha s mrdí ti šulin:-D

Debile!!!!

(Jaroslava Bladičová, 24. 2. 2009 11:31)

Co to jako je?:D..Tetřeve

hovno

(hovno, 9. 10. 2008 12:36)

vyližte si zmrdi